• Siêu kỵ nước

Siêu kỵ nước là một công nghệ phủ đặc biệt, tạo ratính chất kỵ nước lên bề mặt thấu kính và giúp thấu kính luôn sạch và trong.

Đặc trưng

- Đẩy lùi độ ẩm và các chất nhờn nhờ đặc tính kỵ nước và kỵ khí

- Giúp ngăn chặn sự truyền các tia không mong muốn từ các thiết bị điện từ

- Hỗ trợ làm sạch ống kính khi đeo hàng ngày